Remy Janischka

Recent heeft het WODC een themanummer uitgebracht met de titel ‘Krijgsmacht en politietaken’. In dat themanummer wordt beschreven hoe er door allerlei ontwikkelingen een situatie is ontstaan, waarbij Defensiepersoneel steeds meer politietaken heeft gekregen. De vraag is van belang hoe het zit met de rechtspositie van deze Defensie mensen. Wordt het Defensiepersoneel voldoende beschermd?

Krijgsmacht en politietaken

Het gebeurt met regelmaat dat Defensiepersoneel een rol heeft in de opsporing van criminelen, of bij veiligheidstaken die normaal voorbehouden zijn aan de politie. Zo kan gedacht worden aan het veiligstellen van bewijs in verband met een (internationale) strafzaak, het onderscheppen van een partij drugs, of bijstand aan de politie met geavanceerde apparatuur. Politiemensen zijn getraind en gevormd om bij dit proces met alle omstandigheden rekening te houden die van belang zijn voor de politieorganisatie. Fouten van agenten kunnen bijvoorbeeld rampzalig zijn voor de opsporing en vervolging van criminelen. Agenten realiseren zich dat. Een fout kan een politieagent persoonlijk worden aangerekend.

Fouten van militairen

Hoe zit dit voor Defensiepersoneel? Stel dat een Defensiemedewerker bij een actie een cruciale fout maakt door bijvoorbeeld forensisch materiaal te vervuilen? Denkbaar is ook dat een Defensiemedewerker in een bepaalde situatie buitenproportioneel geweld gebruikt. Een politieagent wordt immers anders getraind in het gebruiken van geweld dan een militair. De keuze in het gebruiken van geweld wordt meestal in een split second gemaakt. Aan de hand van welke normen wordt dan getoetst of de militair zijn werk goed heeft gedaan?

Het is wat onbevredigend te moeten constateren dat er alleen per geval – en dus achteraf – wordt beoordeeld of de militair iets te verwijten valt. Als een militair een (grote) fout maakt dan kan dat aangemerkt worden als ‘verregaande nalatigheid in de vervulling van zijn plichten’, als bedoeld in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement. Dit is zelfs een reden voor ontslag. Ook is denkbaar dat het aangemerkt word als ‘wangedrag in de dienst’, wat ook een ontslaggrond is. Dit zou onwenselijk zijn als de militair elementaire regels geschonden heeft die gelden voor de politieorganisatie, maar niet persé voor hem als militair. De geweldsinstructie is voor een militair immers anders dan voor een agent.

Als u als militair geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever, waarbij u gestraft wordt of ontslag wordt verleend, bedenk dan dat er tijdig bezwaar gemaakt moet worden. Als dat te laat gebeurt, staat dat besluit vast.

Heeft u een vraag over uw rechten of plichten als militair, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wangedrag? Of heeft u een probleem met Defensie? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

2018-11-02T10:56:31+00:00 november 2nd, 2018|Ambtenarenrecht|
Avada WordPress Theme