Remy Janischka

Schadevergoeding Veteranen met letselschade.

Inmiddels is er een regeling vastgesteld op grond waarvan veteranen in aanmerking kunnen komen voor letselschade. Er is een jarenlange strijd gevoerd tussen Defensie en vele belanghebbenden over de vraag of Defensie verantwoordelijk is voor de schade die veteranen hebben. De Minister van Defensie heeft in 2014 de ‘Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding’ vastgesteld.

Schadevergoeding voor veteranen met letselschade

Deze regeling maakt het voor veteranen eenvoudiger om een verzoek in te dienen om schade vergoed te krijgen. De regeling is bedoeld voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die door hun gevaarlijke werk lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en daar nog last van hebben. De schade kan dus zien op lichamelijke klachten, maar ook op psychische klachten zoals PTSS.

Welke schade?

In hoofdlijnen komt het er op neer dat de beroepsmilitair, de reservist en de nabestaanden van de militair bij wie blijvende invaliditeit is vastgesteld, hun schade kunnen claimen. De schadevergoeding is altijd een aanvulling op de schadevergoeding die u al heeft ontvangen. U kunt zowel uw materiële schade claimen, bijvoorbeeld inkomensschade, als immateriële schade (smartengeld). Van belang is dat als de veteraan van het ABP al de BIV ontvangt, de Bijzondere Invaliditeitsverhoging, hij daarnaast geen smartengeld meer ontvangt. Het doel van de procedure is dat er tussen de advocaat van de veteraan en Defensie overleg plaats vindt over de verschillende schadebestanddelen. Als er overeenstemming bereikt wordt, dan wordt dat vastgelegd in een overeenkomst.

Defensie betaalt advocaat

Indien u als veteraan in aanmerking denkt te kunnen komen voor een schadevergoeding, is het verstandig contact met mij op te nemen. Ook als u daaraan twijfelt.  De juridische kosten worden tot een bepaald maximum gedekt door Defensie. De kans is daardoor groot dat u kosteloos gebruik kunt maken van een advocaat.

Heeft u een vraag over uw rechten of plichten als veteraan, bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor letselschade?  Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

2018-11-16T08:27:19+00:00 november 15th, 2018|Ambtenarenrecht|
Avada WordPress Theme