Remy Janischka

Het gebeurt vaak dat een ambtenaar na een uitgebreide sollicitatieronde te horen krijgt dat hij benoemd zal worden in die nieuwe functie. Om dan vervolgens te horen te krijgen dat een ander de baan krijgt en hij dus niet. Zo kreeg een politieagent recentelijk een toezegging binnen de politie op een nieuwe baan. De collega’s werden zelfs al geïnformeerd. Enige tijd daarna bleek dat zijn werkgever toch een andere kandidaat voorrang gaf. De politieagent deed een beroep op het vertrouwensbeginsel. Je moet toch kunnen vertrouwen op het woord van je leidinggevende? Na een lange procedure bleek de toezegging van de leidinggevende niet altijd die waarde te hebben, die je daaraan zou willen verbinden.  In dit soort zaken gaat de uitdrukking: ‘een man een man, een woord een woord’ niet altijd op.

Toezegging politie nieuwe baan

De rechtspraak van de Centrale Raad van beroep (CRvB) op dit onderwerp is streng en niet altijd bevredigend voor de ambtenaar. Volgens de CRvB moet het gaan om een ‘uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging door het bevoegd gezag, waarbij er gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt’. Het is vaak de vraag of de toezegging van de leidinggevende op een nieuwe baan binnen de politie gedaan is door het bevoegd gezag. Was hij bevoegd om deze toezegging te doen? Verder is bepalend wat er precies gezegd is. In deze zaak was bijvoorbeeld relevant dat de leidinggevende had gezegd dat de politieagent zou worden ‘voorgedragen’ voor de nieuwe functie. Dat is geen ondubbelzinnige toezegging op plaatsing in een functie. Deze norm is dus heel streng. Indien de toezegging wel binnen deze norm past, kan je als ambtenaar afdwingen dat je toch benoemd wordt.

Als u als ambtenaar geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever, waarbij toezeggingen niet nagekomen worden, bedenk dan dat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden. U moet tegen dat besluit tijdig bezwaar maken. Als dat te laat gebeurt, staat dat besluit vast.

Heeft u een vraag over uw rechten of plichten als ambtenaar, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van schending van het vertrouwensbeginsel? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

2018-10-05T10:03:58+00:00 oktober 5th, 2018|Ambtenarenrecht|
Avada WordPress Theme